CBOS o poparciu dla rządu Ewy Kopacz: najgorszy wynik w historii

Notowania rządu Ewy Kopacz są najgorsze w historii. Z badań CBOS wynika, że w lutym aż o 7 proc. zwiększył się odsetek jego przeciwników.

W lutym już 32 proc. ankietowanych Polaków zadeklarowało, że jest przeciwnikiem rządu Kopacz. To o 7 proc. więcej niż w styczniu. Jednocześnie o 7 proc. zmniejszyła się grupa osób, które deklarują obojętność wobec obecnego rządu. Takie stanowisko deklaruje obecnie 33 proc. ankietowanych.

Grupa zwolenników rządu w ciągu miesiąca nie zmieniła się i nadal wynosi 30 procent. Odpowiedź “trudno powiedzieć” wybrało 5 procent pytanych o zdanie.