Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

CBOS: 40 proc. zwolenników rządu; 49 proc. zadowolonych z premier

W listopadzie do zwolenników rządu zaliczało się 40 proc. badanych; zadowolenie z premier Beaty Szydło deklarowało 49 proc. ankietowanych, 51 proc. pozytywnie oceniło politykę gospodarczą – wynika z sondażu CBOS. Notowania Rady Ministrów uległy w listopadzie pogorszeniu.

„Poprawiające się od kilku miesięcy notowania rządu w listopadzie uległy pogorszeniu1. Mimo to urzędujący gabinet po dwóch latach swojej działalności ma więcej zwolenników niż przeciwników, a zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło oraz z efektów jego pracy, a także prowadzonej przezeń polityki gospodarczej wyraźnie przeważają nad niezadowolonymi” – podkreśla CBOS.