Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Spadają notowania rządu Ewy Kopacz. Najnowszy sondaż CBOS

Coraz gorsze notowania rządu Ewy Kopacz. W ciągu ostatniego miesiąca ubyło mu zwolenników (z 37 proc. do 31 proc.), a wzrosła grupa przeciwników (z 29 proc. do 32 proc.) – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Usatysfakcjonowani wynikami pracy gabinetu Ewy Kopacz stanowią ponad jedną trzecią badanych (36 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu), natomiast wyrażający negatywne opinie na ten temat – ponad dwie piąte (42 proc.).

Niemal trzy piąte Polaków (58 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu) uważa, że polityka gabinetu Ewy Kopacz nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast ponad jedna czwarta (27 proc.) jest przeciwnego zdania. Niemal połowa badanych (46 proc.) jest niezadowolona z tego, że Ewa Kopacz stoi na czele rządu. Zadowolenie z tego faktu deklaruje ponad jedna trzecia Polaków (35 proc., o 2 punkty mniej niż w marcu).