Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

ZUS: pierwsze „trzynastki” wypłacone przed świętami Wielkanocnymi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze trzynaste emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Trzynastki są wypłacane z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.