Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Projekt trafił do Sejmu

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat – zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który jako projekt obywatelski złożono w Sejmie.

Zebraliśmy prawie 300 tys. podpisów pod projektem „Rodzice chcą mieć wybór”. Okazało się, że rodzice w Polsce naprawdę chcą mieć wybór – mówiła Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, które jest inicjatorem projektu.

Autorzy projektu chcą powrotu do zasady, że to rodzice decydują o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki, czyli zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Chcą też zniesienia obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i możliwości – na wniosek rodziców – powrotu dziecka z I klasy do przedszkola, do którego wcześniej uczęszczało.