Prasówki ze Świata na WOS

Zakaz zbliżania się z logo Nike czy Pepsi do obiektów olimpijskich w Londynie

Organizatorzy tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Londynie ustanowili kilometrowy obszar ochrony praw sponsorskich wokół każdego z olimpijskich obiektów w mieście.
W granicach wyznaczonych obszarów niedozwolone są reklamy któregokolwiek z konkurentów rynkowych oficjalnych sponsorów igrzysk, do których należą m.in. McDonald’s, Coca-Cola, British Airways i Adidas. Co więcej, do obszarów objętych ochroną praw sponsorskich nie będą wpuszczani kibice w strojach z widocznym logo firmy niebędącej sponsorem zawodów albo z żywnością i napojami w opakowaniach konkurentów Coca-Coli czy McDonald’s. Serwis branżowy „Advertising Age” donosi, że w punktach handlowych umiejscowionych w wyznaczonych obszarach nie będzie można płacić kartami wystawionymi przez operatorów innych niż sponsorzy.