Prasówki z gospodarki na WOS

Wyższy podatek od nieruchomości w 2014 r.

Gminy kolejny raz podniosły 
stawki podatku od gruntów 
i budynków. Przedsiębiorcy dodatkowo zapłacą wyższą daninę od budowli 
i środków transportowych.

Do końca stycznia spółki, właściciele gruntów, budynków i budowli muszą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na 2014 r. Tak samo powinny postąpić osoby fizyczne dzielące własność z tymi podatnikami.