Prasówki ze Świata na WOS

Wspólny nadzór dla 150 banków

Bezpośredni nadzór EBC może objąć około 150 banków strefy euro – szacuje się w Brukseli

Ministrowie finansów uzgodnili, że EBC ma objąć pieczą banki o aktywach powyżej 30 mld euro, ale w każdym kraju 3 najważniejsze banki mają być objęte bezpośrednim nadzorem.
Czytaj także: Jest porozumienie: nadzór bankowy UE od 2014 roku
Ministrowie finansów krajów UE osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie utworzenia wspólnego nadzoru bankowego w strefie euro oraz w chętnych do udziału krajach poza strefą wspólnej waluty. Nadzór ma osiągnąć pełną zdolność do działania 1 marca 2014 roku. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier nazwał te ustalenia „rewolucją” w nadzorze bankowym eurolandu. Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso ocenił, że to „kluczowy krok” w kierunku unii bankowej.

Wspólny nadzór umieszczony w Europejskim Banku Centralnym (EBC) ma „wykrywać” ryzyka dla kondycji banków i wymagać od nich odpowiednich działań naprawczych. Będzie upoważniony do licencjonowania banków oraz będzie oceniać, czy spełniają one wymogi kapitałowe. Będzie mógł też nakładać ostrożnościowe wymogi kapitałowe (ang. capital buffers) na banki i podejmować „wczesne interwencje” w przypadku ich nieprzestrzegania.
Ministrowie zdefiniowali progi, powyżej których banki będą bezpośrednio nadzorowane przez EBC. „Pierwszy to aktywa wielkości 30 mld euro. Także banki, których aktywa reprezentują 20 proc. krajowego PKB, będą nadzorowane przez EBC, chyba że ich aktywa niższe niż 5 mld euro” – wymienił rzecznik Barniera Stefaan De Rynck. Zastrzegł jednak, że EBC może z własnej inicjatywy wziąć pod swoją pieczę jakikolwiek bank transgraniczny oraz wydawać instrukcje krajowym nadzorcom w przypadku banków plasujących się poniżej wymienionych progów, a nawet przejąć nadzór, jeśli uzna to za stosowne.