Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Wsparcie dla producentów rolnych. Komisja Europejska zatwierdziła program Polski

Komisja Europejska zatwierdziła program Polski o wartości około 11 mln euro (50 mln zł) mający na celu wsparcie producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 000 euro na beneficjenta, a środki zostaną przyznane nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja stwierdziła, że program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.