Prasówki ze Świata na WOS

Włoscy sędziowie będą finansowo odpowiadać za błędy

Połowę rocznych zarobków może kosztować włoskiego sędziego jawny błąd w sztuce. Włoski parlament przyjął nową ustawę, dotyczącą odpowiedzialności cywilnej sędziów. Sami zainteresowani są jej przeciwni.

Ktokolwiek uzna, że padł ofiarą niesprawiedliwego wyroku, ma prawo domagać się zadośćuczynienia. Nie od samego sędziego jednak, lecz od państwa. Ono z kolei może zażądać od sędziego ekwiwalentu w gotówce. Suma nie może jednak przekraczać jego sześciomiesięcznych zarobków.