Prasówki z kraju na WOS

Wielkie zmiany w polskiej armii

Gen. bryg. Jerzy Gut został dowódcą Sił Specjalnych, zastępując na tym stanowisku gen. bryg. Piotra Patalonga. Zmiany personalne są związane z reformą struktur dowodzenia, która od 1 stycznia objęła całą polską armię, w tym także „Specjalsów”.

– Dziękuję gen. Patalongowi za dotychczasową służbę. Wierzę, że swoje doświadczenie wykorzysta na nowym stanowisku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych – mówi wiceadmirał Waldemar Głuszko, zastępca szefa Sztabu Generalnego. – Jednocześnie gratuluję generałowi Gutowi wyznaczenia na dowódcę Sił Specjalnych.

Gen. Patalong i gen. Gut podpisali protokoły przekazania obowiązków w obecności dowódców wszystkich jednostek Wojsk Specjalnych.