Prasówki z gospodarki na WOS

Wielka restrukturyzacja TK Telekom

Około 200 mln zł przychodów i ponad 40 mln zł EBITDA – tak będzie wyglądać Grupa Kapitałowa TK Telekom. Może jeszcze nie w tym roku, ale po udanej restrukturyzacji.

To oznacza niższe przychody w porównaniu z 2013 rokiem, gdy – przed trwającymi w firmie zmianami – grupa osiągnęła je w wysokości 292 mln zł. Ale poziom EBITDA zostanie utrzymany. Planowane wyniki są niższe w porównaniu z 2012 r., gdy trwał proces sprzedaży należącej do PKP firmy. A to oznacza, że z punktu widzenia próbujących kupić wówczas TK firm: Netii, GTS Poland, czy Hawe i IT Polpager, dobrze się stało, że prywatyzacja została wstrzymana.