Prasówki z kraju na WOS

Ważą się losy Romana Polańskiego

Przed krakowskim Sądem Okręgowym trwa ostatnie posiedzenie w sprawie o stwierdzenie dopuszczalności ekstradycji do USA Romana Polańskiego. Według zapowiedzi, po wysłuchaniu głosów stron sąd wyda postanowienie w tej sprawie.

Piątkowe postanowienie będzie nieprawomocne i stronom przysługiwać będzie zażalenie do sądu wyższej instancji. Jeżeli zapadnie prawomocne postanowienie o niedopuszczalności ekstradycji, będzie ono ostateczne. Jeśli sąd prawomocnie stwierdzi dopuszczalność ekstradycji, ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do ministra sprawiedliwości.