Warszawscy radni podzielili 8,2 mln zł dotacji na remonty zabytków

Stołeczni radni rozdysponowali ponad 8,2 mln zł z 12,5 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Największą pomoc otrzyma kościół św. Anny m.in. na konserwację wystroju elewacji wieży.

Zastępca stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki poinformował, że pozostała kwota, na 12 zadań, ma zostać przez radnych rozdysponowana jeszcze w czerwcu.