Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

W 2020 roku NIK skontroluje m.in. wojsko, SOP, NBP i TVP

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się m.in., czy NBP prawidłowo realizował założenia polityki pieniężnej na 2019 r. i czy gospodarnie zarządzał swoimi finansami. Skontroluje też wojsko, Służbę Ochrony Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia i TVP.

Na ten rok NIK planuje około 90 kontroli – wynika z planu pracy Izby na 2020 r. opublikowanego w środę na stronie instytucji. Jak co roku, najważniejszą będzie kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła.