Prasówki z kraju na WOS

W 2014 zapłacimy mniej za prąd

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Z początkiem stycznia wejdą w życie nowe taryfy, które spowodują średni spadek płatności o 2,5 % na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym.