Prasówki ze Świata na WOS

Van Rompuy chce obniżyć fundusze spójności dla Polski

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaproponował obniżenie funduszy spójności dla Polski o około 1,5 mld euro, czyli do 72,4 mld euro w budżecie na lata 2014-2020 – poinformowały źródła unijne.

Szef Rady Europejskiej zaproponował obniżenie puli funduszy spójności dla Polski w budżecie 2014-2020 poprzez obniżenie limitu dostępu do tych funduszy do 2,35 proc. PKB. Polska tego nie akceptuje – powiedział dziennikarzom w Brukseli premier Donald Tusk.

„Nie wyraziłem akceptacji dla tych stosunkowo drobnych zmian, jeśli chodzi o Polskę, ale nas niesatysfakcjonujących. Chodzi tutaj o capping, czyli pułap PKB: Oczekujemy, że to jest 2,4 proc.(…) Oni proponują 2,35 proc.” – powiedział Tusk.

Chodzi o górny limit funduszy spójności dla każdego kraju w odniesieniu do jego PKB, który w wieloletnim budżecie UE ogranicza kwoty przypadające na poszczególne kraje.