Prasówki ze Świata na WOS

USA: Izba Reprezentantów uznała turecką rzeź Ormian za ludobójstwo

Izba Reprezentantów USA ogromną większością uznała we wtorek za ludobójstwo rzeź Turcji na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, w latach 1915–1917. Za rezolucją głosowało 405 parlamentarzystów, przeciw było 11.

Rzeź Ormian jest drugim po Holocauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem dokonanym na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Według tureckich obliczeń zginęło wówczas 972 tysiące osób, natomiast Ormianie liczbę ofiar szacują na 1,5 miliona osób.