Prasówki z gospodarki na WOS

UOKiK: Ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

Ważne tylko jeden dzień formularze informacyjne PKO BP o warunkach pożyczki czy brak sprecyzowania przez bank, kiedy i o ile może zmienić się oprocentowanie kredytu konsumenckiego – to zarzuty UOKiK wobec banku PKO BP. Urząd nałożył na bank ponad 29 milionów złotych kary.

Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte w listopadzie 2012 roku. Wątpliwości wzbudziły wzorce umowne o kredyt konsumencki, które zawierały niedozwolone postanowienia, a także niewypełnienie przez bank obowiązków informacyjnych. Łącznie Prezes Urzędu zakwestionowała sześć praktyk PKO BP.