Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

UOKiK: banki bez wynagrodzenia, jeśli sąd unieważni umowę frankową

Bankowi nie przysługują uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej – podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK przyjął stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) i jego skutków dla umów zawieranych w obrocie konsumenckim.