Prasówki ze Świata na WOS

Unia Europejska traci najwyższy rating kredytowy

Agencja Standard & Poor’s obniżyła rating kredytowy Unii Europejskiej z poziomu AAA do AA+. – Obniżka odzwierciedla nasz pogląd o ogólnej słabszej wiarygodności kredytowej 28 krajów członkowskich – podano w komunikacie.

Od stycznia ubiegłego roku agencja obniżyła ratingi siedmiu krajów członkowskich – Francji, Hiszpanii, Włoch, Malty, Słowenii, Holandii i Cypru. Obecnie tylko sześć krajów wspólnoty może pochwalić się ratingiem AAA. Są to Niemcy, Dania, Finlandia, Luksemburg, Wielka Brytania i Szwecja.