Prasówki ze Świata na WOS

Unia Europejska rezygnuje z obowiązku noszenia maseczek w samolotach

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały nowe zalecenia dla podróżujących w Unii Europejskiej. Zgodnie z rekomendacją noszenie maseczek na lotniskach i w samolotach nie będzie już konieczne. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać od 16 maja.

Dyrektor ECDC, Andrea Ammon podkreśliła z kolei, że choć obowiązkowe noszenie maski w samolotach i na lotniskach nie jest już zalecane, należy pamiętać, że obok dystansu fizycznego i dobrej higieny rąk jest to jedna z najlepszych metod ograniczania transmisji.