Prasówki ze Świata na WOS

UE/PE: systemy rozpoznawania twarzy nie powinny być wykorzystywane w przestrzeni publicznej

Systemy automatycznego rozpoznawania twarzy nie powinny być wykorzystywane do kontroli granicznej ani w przestrzeni publicznej. W UE powinny też istnieć silne zabezpieczenia w przypadku stosowania narzędzi sztucznej inteligencji w egzekwowaniu prawa – uważa Parlament Europejski.

W rezolucji przyjętej 377 głosami za, przy 248 przeciw i 62 wstrzymujących się, europosłowie podkreślają, że ludzki nadzór i silne prawo są potrzebne, aby zapobiec dyskryminacji przez sztuczną inteligencję, zwłaszcza w kontekście egzekwowania prawa lub przekraczania granic. Zdaniem posłów ostateczne decyzje muszą zawsze podejmować ludzie, a osoby monitorowane przez systemy oparte na AI muszą mieć dostęp do środków odwoławczych.