Prasówki ze Świata na WOS

UE: nieformalny szczyt 27 państw o przyszłości bez Wielkiej Brytanii

Nieformalny szczyt 27 państw UE bez Wielkiej Brytanii rozpoczął się w piątek rano w Brukseli. Przywódcy mają rozmawiać o deklaracji, którą przyjmą 25 marca w Rzymie i która ma wytyczyć kierunek dla UE w nadchodzącej dekadzie.

Piątkowe spotkanie nie zakończy się jeszcze przyjęciem projektu deklaracji rzymskiej; ma ona zostać wypracowana w szczegółach przez dyplomatów z państw członkowskich tuż przed szczytem w stolicy Włoch, gdzie 60 lat temu podpisano Traktaty Rzymskie, dające początek integracji europejskiej.