Prasówki z kraju na WOS

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 do 26 lutego potrwa coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju bezpłatnych porad będą udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – podał resort. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uprawnienia pokrzywdzonych, wynikające z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.