Prasówki ze Świata na WOS

TSUE ogłosi dzisiaj wyrok w sprawie o reformę polskiego sądownictwa

Na poniedziałek jest zaplanowane ogłoszenie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o reformę polskiego sądownictwa. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce skargę do TSUE, twierdząc, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają prawo UE.

W toku postępowania, na wniosek Komisji, wiceprezes Trybunału postanowieniem z 14 lipca 2021 r. nakazała Polsce zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, a w szczególności przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN do czasu wydania wyroku w sprawie.