Prasówki z kraju na WOS

TNS Polska: większość Polaków krytycznie ocenia sytuację w kraju

Większość Polaków (70 proc.) krytycznie ocenia sytuację w kraju. Przeciwnego zdania jest prawie jedna piąta (18 proc.) badanych, a 12 proc. ankietowanych nie potrafi wyrazić opinii w tej kwestii – wynika z listopadowego sondażu TNS Polska. 

Według badań TNS Polska porównanie bieżących wyników z październikowymi pokazuje nieznaczny wzrost pozytywnych ocen biegu spraw w kraju (o 5 pkt proc.). Analogicznie, w ocenach negatywnych notuje się spadek o 7 pkt proc. Nieznacznie wrasta odsetek respondentów, którzy wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć” (o 2 pkt proc.).

Ponad dwie trzecie badanych Polaków (67 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Odmienny pogląd wyraziło 26 proc. ankietowanych, a 7 proc. nie umiało zająć stanowiska w tej sprawie.