Prasówki ze Świata na WOS

„Tak” dla polskiej rezolucji w ONZ

Polski dokument zaakceptowany bez głosu sprzeciwu. Z naszej inicjatywy Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję o zakazie broni chemicznej.

Rezolucja po raz pierwszy w historii nie została przyjęta przez konsensus, ale w drodze głosowania. Głos „za” oddało 175 państw członkowskich, żadne się nie wstrzymało ani nie zagłosowało „przeciw”.

Przemawiający na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polski ambasador przy Narodach Zjednoczonych Bogusław Winid wyraził nadzieję, że na przyszłorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zostanie przyjęta rezolucja w sprawie implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej.