Prasówki z kraju na WOS

Szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu

Blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło we wtorek do ogólnopolskiego obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni – zgodnie z zapowiedziami MEN – ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu.

Jak powiedział PAP we wtorek po zakończeniu sprawdzianu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły żadne sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich trwała 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków; ta część trwała 120 minut.