Prasówki ze Świata na WOS

Szczyt szefów parlamentów w Budapeszcie: należy wzmocnić politykę rozszerzenia UE

Konieczność wzmocnienia polityki rozszerzenia UE i apel do krajów członkowskich ws. rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn. – to główne konkluzje IX Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Południowo-Wschodniej, który odbył się w poniedziałek w Budapeszcie.

Spotkanie w Budapeszcie zwieńczyło przyjęcie przez przedstawicieli parlamentów krajów Europy Południowo-Wschodniej i Grupy Wyszehradzkiej oświadczenia budapeszteńskiego w sprawie rozszerzenia UE.