Światowe Forum Edukacyjne: 120 milionów dzieci nie chodzi do szkoły

120 milionów dzieci na świecie nie chodzi do szkoły – ponad połowa z nich mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Niepiśmiennych jest wciąż około 781 milionów osób dorosłych – informuje UNICEF w związku z trwającym w Incheon w Korei Południowej Światowym Forum Edukacyjnym.

UNICEF podkreśla, że wspólne wysiłki podejmowane w ciągu ostatnich 15 lat zaowocowały ogromnym postępem w dziedzinie edukacji. Niemniej, według opublikowanego w tym roku przez UNESCO sprawozdania – Education for All Global Monitoring Report, około 781 milionów osób dorosłych wciąż jest niepiśmiennych. Niemal dwie trzecie z nich (493 miliony) to kobiety. Statystyki pokazują także, że około 2,3 miliarda ludzi na świecie – czyli 40 procent populacji – nie ma dostępu do edukacji we własnym języku.