Stopa bezrobocia bez zmian

Dane ministerstwa pokazują, że stopa bezrobocia utrzymała się w lutym na niezmienionym poziomie wobec stycznia. Tym samym zakończony został trwający od listopada okres wzrostu stopy bezrobocia, w trakcie którego wskaźnik ten wzrósł z 11,3% do 12%.

Jak informuje ministerstwo, Na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 919,6 tys. osób. W porównaniu do lutego 2014 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 336 tys. osób. To największy spadek od 7 lat.

Dane MPiPS przeważnie, choć nie zawsze, pokrywają się z tymi publikowanymi przez GUS. Na potwierdzenie danych o styczniowej kondycji polskiego rynku pracy musimy poczekać do drugiej połowy marca.