Spada bezrobocie

Stopa bezrobocia we wrześniu 2016 r. wyniosła 8,3 proc. wobec 8,4 proc. w sierpniu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w porównaniu z sierpniem obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem pomorskiego – tam została na niezmienionym poziomie.

GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec września 2016 roku wyniosła 1.324,1 tys. wobec 1.346,9 tys. osób miesiąc wcześniej; oznacza to, że obniżyła się w skali miesiąca o 1,7 proc., czyli o 22,8 tys. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 215,3 tys. osób, czyli o 14,0 proc.