Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOS

Sondaż TNS Polska: ponad połowa Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Natomiast niemal jedna trzecia badanych (32 proc.) myśli pozytywnie o biegu spraw w Polsce, a 17 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii – podaje nowy sondaż TNS Polska.

Według sondażu TNS Polska wyniki bieżące, w porównaniu z poprzednim miesiącem, utrzymują się na podobnym poziomie. Odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do wyniku z grudnia, natomiast odsetek ocen negatywnych spadł o 1 punkt procentowy.