Prasówki z kraju na WOS

Sondaż CBOS: 56 proc. Polaków zagrożenie terroryzmem uważa za realne

Zagrożenie terroryzmem w Polsce jest w odczuciu społecznym poważniejsze niż przed laty – zauważa CBOS. Obecnie za realne uważa je ponad połowa badanych – 56 proc., co oznacza wzrost od roku 2013 o 13 pkt proc., a od 2010 aż o 24 pkt. W ciągu ostatnich dwóch lat ubyło osób zarówno przekonanych, że zagrożenie terroryzmem w naszym kraju jest wyolbrzymiane: z 28 proc. do 22 proc., jak i całkowicie kwestionujących jego istnienie: z 24 proc. do 14 proc.

W ciągu ostatnich dwóch lat zauważalnie wzrosły też obawy związane z atakami terrorystycznymi. Wprawdzie nadal większość badanych – 57 proc. – nie obawia się ich, jednak od roku 2013 grupa ta zmniejszyła się o 15 pkt proc., zarazem w takim samym stopniu przybyło osób wyrażających przynajmniej umiarkowane obawy w tym zakresie: o 15 pkt, do 41 proc.