Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Senat za rozszerzoną pomocą publiczną dla firm zagrożonych pandemią

Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy o pomocy publicznej dla firm. Chodzi m.in. o rozszerzenie wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii do końca 2021 r. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-owego.

Senatorowie przyjęli w sumie 45 poprawek – w większości o charakterze precyzującym, które bez głosu sprzeciwu zaaprobowała we wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.