Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Senat: druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej wraca do komisji

Tzw. druga tarcza antykryzysowa skierowana dla branży turystycznej wraca do senackiej komisji gospodarki i innowacyjności. Podczas rozpatrywania jej w czwartek na forum Senatu zgłoszono kolejne poprawki do treści ustawy.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, której projekt przedłożyli posłowie. Najważniejszym elementem tej noweli jest kwestia rekompensat za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne.