Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym – zdecydowali posłowie w głosowaniu. Projekt nowelizacji ustawy o SN został złożony w Sejmie przez posłów PiS w środę rano. Projekt daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku; ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taką możliwość.

19 października unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. TSUE chciał też m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.