Sejm za powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej, zakłada ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, którą uchwalił w piątek Sejm.

Za ustawą głosowało 241 posłów, przeciw – 189, a wstrzymało się sześciu. Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu.