Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm za nowelą zakładającą dalsze uszczelnienie systemu VAT

Stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT, dzięki której firmy będą miały możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o podatku od towarów i usług. Dostęp do wykazu będzie bezpłatny.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 385 posłów, żaden nie był przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.