Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm uchwalił z poprawkami budżet na 2021 rok z deficytem w wysokości 82,3 mld zł

Sejm uchwalił w czwartek ustawę budżetową na 2021 r. z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, w tym zwiększającą o 26 mln zł kwoty na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione i łowne. Jak poinformowała marszałek Elżbieta Witek Sejm przerwał obrady do godz. 19. Witek wyjaśniła, że Sejm czeka na ustawy, które mają wpłynąć z Senatu.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.