Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm uchwalił ustawę tworzącą tzw. sieć szpitali

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. “Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów” – przekonywał przed głosowaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych głosowało 230 posłów, 209 było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.