Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm uchwalił ustawę powołującą komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w stolicy

Powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie zakłada rządowy projekt ustawy przyjęty w piątek przez Sejm. W skład komisji wejdą: powoływany przez premiera przewodniczący oraz ośmiu członków; komisja będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną.

Za ustawą głosowało 252 posłów, przeciw było 144, wstrzymało się od głosu 25 posłów. Sejm odrzucił wnioski PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy. Izba przyjęła za to dziewięć poprawek zarekomendowanych w czwartek przez sejmową komisję ustawodawczą.