Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia – przewiduje ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przekonując posłów do poparcia projektu, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślał, że ustawa jest przełomowa, jeśli chodzi o wzmacnianie roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia.