Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności NIK w 2015 r.

Sejm w środę nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku. To pierwszy taki przypadek. Nieprzyjęcie sprawozdania zarekomendowała sejmowa komisja ds. kontroli państwowej, argumentując to m.in. złym zarządzaniem Izbą.

Za nieprzyjęciem sprawozdania głosowało 226 posłów, przeciwko było 193, wstrzymało się 10 posłów.