Prasówki ze Świata na WOS

Sankcje wobec Rosji weszły w życie

Unia Europejska nałożyła sankcje w formie ograniczenia dostępu do kapitału na trzy rosyjskie firmy naftowe: Rosnieft, Transnieft i Gazprom Nieft. Decyzję opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE.

Sankcje obejmują zakaz zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o terminie zapadalności powyżej 30 dni.

Takie same restrykcje obejmą rosyjskie banki państwowe, na które już w sierpniu UE nałożyła nieco łagodniejsze sankcje (termin zapadalności papierów, których dotyczyły restrykcje, wynosił 90 dni) oraz trzy duże rosyjskie firmy zbrojeniowe: OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation i Urałwagonzawod.

W ramach nowych działań zamrożono m.in. aktywa znanych członków parlamentu: Władimira Żyrinowskiego i Igora Lebiediewa.