Sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości SKOK Wołomin – podała KNF w komunikacie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z zaprzestaniem wykonywania zobowiązań i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów rzutujących na jakość portfela kredytowego” – podała KNF.

KNF zawiesiła działalność SKOK w Wołominie 11 grudnia 2014 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.