Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na 2022 rok

Jak poinformowała w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

Według rządu, polityka gospodarcza rządu w 2022 r. będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. jednak powraca już na ścieżkę wzrostu.