Prasówki ze Świata na WOS

Rybołówstwo kością niezgody w rozmowach Wielkiej Brytanii z UE

Najpoważniejszym punktem spornym w negocjacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską o przyszłych relacjach pozostaje rybołówstwo, czyli sektor, który dla obu stron ma marginalne znaczenie gospodarcze, za to duże – polityczne i emocjonalne.

Ponieważ brytyjskie wody należą do najzasobniejszych w ryby, UE chce utrzymania obecnej sytuacji, natomiast Wielka Brytania stoi na stanowisku, że po wyjściu z niej, jako niezależne państwo morskie, sama będzie decydować, kto i ile może łowić na jej wodach.