Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe – poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu RPP.

Stopa referencyjna pozostanie zatem w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.